Flere idrettslag med økonomiske utfordringer:

Kommunen og idrettsrådet har en plan som skal hjelpe

Flere idrettslag i Orkland har eller tror de vil få økonomiske utfordringer i løpet av sommeren knyttet til koronakrisen.

Flere idrettslag i Orkland har økonomiske utfordringer i forbindelse med koronakrisen. Nå kan de få forskudd på tilskuddspenger fra kommunen som hjelp.   Foto: Illustrasjonsfoto

Sport

I forkant av forrige møte i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ble utvalgsleder kontaktet av leder i Orkland Idrettsråd, Øyvind Mikkelsen. Bakgrunnen for henvendelsen var at flere av idrettslagene i Orkland kommune hadde rapportert til idrettsrådet at de hadde, eller kom til å få økonomiske utfordringer i løpet av sommeren knyttet til Koronasituasjonen. Hovedutvalget ba rådmannen å gå i dialog med idrettsrådet for å prøve å finne en løsning som gjorde at deler av tilskuddet kunne utbetales på denne siden av sommerferien.