NIFs prioriteringsliste for åpning av breddeidretten er klar: Vil åpne hele kvinnefotballen i første fase

Onsdag formiddag la Norges idrettsforbund frem prioriteringslisten for åpning av breddeidretten.

NFF har i sin første fase til gjenåpning tatt med tilrettelagt fotball, 2. divisjon og øvrig nivå for kvinner og til og med 3. divisjon for herrer. Det betyr at blant andre Orkla kan få spille om det skulle bli en åpning av første fase.  Foto: Arkiv

Sport

I møte med regjeringen 10. august ble idrettsforbundet utfordret til å lage en prioriteringsliste over hvilke idretter som skal åpnes først ved en eventuell åpning av breddeidretten.

– Vi ønsker at det lages en prioriteringsliste mellom idrettene om hvilke idretter de mener må komme først når det er tilrådelig å åpne opp mer, sa Raja på en seanse for pressen etter møtet.

Den listen ble lagt frem av idrettsforbundet onsdag formiddag.

- Regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for. Samtidig er Norges idrettsforbund opptatt av at gjenåpningen av treninger for voksne skal speile mangfoldet av kontaktidretter i Norge.

Vil åpne hele kvinnefotballen

Det er særforbundene som har utarbeidet gjenåpningsplanen med en prioritert liste på tre til fem faser.

Norges fotballforbund har i sin første fase tilrettelagt fotball, 2. divisjon og øvrig nivå for kvinner og til og med 3. divisjon for herrer, samt gatelag. I den andre fasen har de øvrig breddefotball og futsal.

– Gatelag og tilrettelagt fotball er en prioritert, samt kvinner, skriver fotballforbundet i følge VG.

2. divisjon håndball

Håndballforbundet ønsker alle utøvere i 2. divisjon, samt de 20-åringene som deltar i klassen 17 til 20 år, i første fase. Deretter alle utøvere i 3. divisjon i fase to, 4. divisjon og parahåndball i fase tre og 5. divisjon, lavere divisjoner og veteranserier i fase fire.

Håndballforbundet vil blant annet åpne for 2. divisjons håndball i sin første fase ved en eventuell gjenåpning. Det involverer Orkanger damelag.  Foto: OLA MARIUS RISE

– Vi begynner med de øverste divisjonene, ettersom ressurser og evne til å overholde retningslinjer vil være størst her, skriver håndballforbundet.

Det er totalt 21 særforbund som har kommet med sine prioriteringer.

Flere kriterier

NIF som har lagt frem den omfattende prioriteringslisten (som du kan lese her) har lagt følgende kriterier til grunn:

  • Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal tas hensyn til for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.
  • Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.
  • Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.
  • Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.