– Det er ikke noe umiddelbart forbud mot bruk av myr

Ifølge Fylkesmannens rapport fra juni 2020, vil nedbygging og nydyrking av myr føre til store utslipp av karbondioksid.

To golfentusiaster ønsker seg golfbane i Orkland. I samråd med kommunen skal man i første omgang se på muligheten for å bygge bane ved foten av Knyken.  Foto: Erik Eikebrokk

Myr er et av de største karbonlagrene vi har på land

Suzanne Wien, rådgiver Fylkesmannen i Innlandet
Sport

I rapporten står det at restaurering kan stoppe utslippene og igjen gjøre at myra lagrer karbon. De tre hovedårsakene til ødeleggelse av myr er og har vært bygging av private boliger eller næringsbygninger, omgjøring til åker og omgjøring til skogbruksarealer.