Travbaneprosjektet sprekker med flere titalls millioner

Med endelige entrepriser på bordet, innser travet at det må lånes penger for å kunne ferdigstille nytt travbaneanlegg på Fannrem. Årsaken er blant annet feilvurderinger som ble gjort for fem år siden.

Travbaneprosjektet ser ut til å sprekke med rundt 70 millioner kroner i forhold til budsjettet som ble laget i 2015.  Foto: Selberg arkitekter

Sport

Salgsavtalen mellom Leangentravets eiendom og Leangen bolig AS, ble inngått så tidlig som i 2015, og endelig underskrevet i 2016. Salgsavtalen ble utformet slik at 330 millioner kroner skulle utbetales når reguleringsplanen for leangenutbygginga var endelig godkjent, noe som skjedde i fjor. Videre er avtalen at hele kjøpesummen, som per i dag beløper seg til i underkant av 700 millioner kroner, skal utbetales innen 18 år fra tidspunktet avtalen ble undertegnet, altså i 2016.