Vil opprette golfavdeling: - Idrettslaget blir den juridiske enheten som kreves for å bygge golfbane

I fjor høst ble det lansert en ide om å bygge golfbane i Knyken. På årsmøte 20. april kommer Orkdal IL trolig til å opprette egen golfavdeling.

Daglig leder i Orkdal IL, Thor Arne Johnsen, sier at det trolig vil bli opprettet en golfavdeling i Orkdal IL på årsmøte 20. april.  Foto: Ola Marius Rise

Man må bruke de kreftene som finnes i dalføret, i stedet for å motarbeide dem

Thor Arne Johnsen, daglig leder Orkdal IL
Sport

- Det har vært et konstruktivt samarbeid mellom styret i Orkdal IL og de som ønsker å bygge ut en golfbane. Vi ba dem danne et interimsstyre og vi har også vært med på noen av disse møtene og sørget for at det er en offisiell dialog med vårt hovedstyre, som senere kunne danne grunnlaget for et positivt vedtak på årsmøte i neste uke, sier konstituert daglig leder i Orkdal IL, Thor Arne Johnsen.