Enstemmig om å danne ny historisk avdeling: - Knyken eller ingenting

På Orkdal ILs årsmøte tirsdag kveld, ble det enstemmig vedtatt å opprette en golfavdeling i Idrettslaget.

På Orkdal ILs årsmøte tirsdag kveld ble det enstemmig vedtatt å opprette golfavdeling. Møtet foregikk over videolink i to forskjellige bygg i Knyken.  Foto: Orkdal IL

Sport

Hovedstyre i Orkdal IL har tidligere vedtatt at de stiller seg bak å utrede mulighetene for å bygge en golfbane i Knyken, men med visse forbehold. På årsmøte tirsdag kveld ble blant annet Magne Fossbakk stemt frem som idrettslagets nye styreleder og det ble samtidig stemt over om idrettslaget skulle opprette en egen golfavdeling, noe som må være på plass om en utbygging av en eventuell golfbane skal bli en realitet.