Vil selge Leangen

Et enstemmig styre i Midt-Norge travforbund går inn for å selge Leangen travbane. Endelig avgjørelse tas 12. november.

Travmiljøet i Orkdal jobber hardt for å få det nye travanlegget til kommunen. Bildet er fra en befaring Det norske travselskap hadde i Orkdal i midten av august.  

Sport

Salg av Leangen og etablering av et nytt, moderne travsportanlegg har stått på dagsorden i lang tid. Ei styringsgruppe, utnevnt av forbundet, har de siste par årene arbeidet med å utrede salg av Leangen, samt utrede kostnader og beliggenhet for et nytt anlegg.

I vår konkluderte styringsgruppa med at et nytt anlegg bør lokaliseres til Klæbu. Orkdal og Melhus ble lansert henholdsvis som alternativ to og tre.

I sommer dukket det opp et initiativ som går på å bevare Leangen som konkurransearena, samt selge ut deler av eiendommen med tanke på å få frigjort kapital til å forsvare kapitalkostnadene knyttet til ei opprustning av anlegget. Derfor legges det nå opp til at Midt-Norge travforbund nå først skal fatte ei beslutning om hvorvidt Leangen skal selges eller bevares.

LES OGSÅ:

Kjemper videre for travanlegg i Orkdal

Selv om det meste peker i retning av at det nye regiontravanlegget havner i Klæbu, kjempes det for fullt for orkdalsalternativet.


Styret i forbundet hadde saken om salg/ikke salg opp til behandling onsdag i forrige uke, og et enstemmig styre gikk inn for å selge Leangen. Endelig beslutning tas på ei ekstraordinær generalforsamling den 12. november.

Det er forventet at et salg vil kunne innbringe rundt en milliard kroner. Men så langt ligger det an til at man må betale skatt av salgssummen, noe som i så fall vil stikke av med rundt 300 000 kroner.

Styreleder Edmund Morewood sier i en kommentar til Trav- og galoppnytt at hvis generalforsamlinga også konkluderer med salg, vil man utrede både eksisterende og eventuelt nye lokaliseringsalternativ på nytt.

Så blir det på et tidspunkt opp til medlemmene i forbundet å avgjøre hvor det nye anlegget skal bygges.

LES OGSÅ:

Klæbu blir nytt regiontravanlegg

Orkdal er andrevalget.