Industrigründer blir travpolitiker

Orkdalingen Per E. Garberg ble søndag valgt som nestleder til Norges øverste travsportorgan, Det Norske Travselskap.

Per E. Garberg vil arbeide for å få tilbake optimismen i travsporten.Arkivfoto 

Sport

– Å få tilbake optimismen i travsporten blir en fanesak for meg, sier den tidligere industrigründeren.

Det var under helgens generalforsamling i Det Norske Travselskap (DNT) at Garberg ble valgt inn som nestleder til styret. Dermed går han i sin bestefars fotspor. Bestefar Per E. Garberg var nemlig styremedlem og senere æresmedlem i DNT.

Dramatikk

Men det var ikke uten dramatikk at orkdalingen ble valgt inn i landets øverste travpolitiske organ. Dramatikken utspant seg på forhånd, ved at det sittende styremedlemmet, Sven-Tore Jacobsen fra Skaun, ble vraket av valgkomiteen foran generalforsamlinga – til tross for at Jacobsen ønsket gjenvalg. Dette ble i lørdagens utgave av Dagens næringsliv brettet ut under tittelen «Vrakes på oppløpssiden», hvor avisen viste til at Jacobsen og trondheimsmannen Carl Petter Brun var presset ut i det som omtales som en bitter kamp om penger og banestruktur. Som forklaring på hvorfor ikke valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg for Jacobsen og Bruun, viste avisen blant annet til leder i Orkdalsregionen trav, Rolf Inge Furuhaug fra Meldal.

– Vi foreslo Garberg. Det er ikke å legge skjul på at Jacobsen og Brun ikke har løpt helt i takt med Midt-Norsk travforbund i spørsmålet om «nye Leangen», sa Furuhaug til avisen.

134 stemmer

Under selve avstemminga under helgas generalforsamling, var det imidlertid lite dramatikk å spore. Verken Jacobsen eller Brun var innstilt til styret av valgkomiteen. De to midtnorske kandidatene var Per E. Garberg fra Orkdal og Trond Rønningen fra Trondheim. Selv om det kom benkeforslag på Carl Petter Brun, ble Garberg valgt til nestleder med 134 stemmer. Brun fikk 38 stemmer og kom ikke inn i styret, mens Rønningen ble valgt til andre varamann.

Fortsetter i travklubben

Per E Garberg er per i dag nestleder i Orkdal tråvklubb og leder i Leangen travbane. Som nestleder i DNT, må Garberg slutte som styreleder i Leangen travbanen, men kan fortsette i sitt verv i Orkdal tråvklubb.

– Det vil nå settes i gang et arbeid for å finne en ny leder til styret i Leangen travbane. Når ny leder vil være på plass, er ennå for tidlig å si noe om.

Industrigründer

Per E. Garberg har lang fartstid i travsporten, men i Orkdal anses han først og fremst som en industrigründer. Garberg kom med i Vigor-systemet allerede i 1975, og ble raskt en viktig og dyktig ildsjel for utviklinga av selskapet. Og det var nettopp Garberg som i sin tid personlig reiste og besøkte Gunnar Friberg på hytta hans i Sandefjord, og overtalte ham til å etablere Thermotite på Orkanger. Thermotite ble raskt lagt såpass merke til at selskapet ble kjøpt opp av Bredero Shaw. Resten er lykkelig industrihistorie på Grønøra i Orkdal.

Optimisme

Men nå er det ikke industrihistorie Garberg skal bygge, men norsk travsport. Og Garberg gleder seg:

– Ja, dette blir spennende. Det er kanskje litt tidlig å flagge noen fanesak, men jeg er overbevist om at vi må gjøre en stor innsats for å få tilbake optimismen i travsporten. Dessverre er det litt for mye klaging. Men ser vi på realitetene, så er det faktisk mye å glede seg over. Jeg mener det nå vil være viktig å arbeide for å spre optimisme på alle nivå i travsporten. Og der vil jeg bidra så godt jeg kan.

– Men det er en kjensgjerning at det finnes en del økonomiske utfordringer i travsporten?

– Ja, og vi er nødt til å effektivisere drifta for å få bedret økonomien. Men det er også viktig at vi klarer å få fart på spillet på hest. Det er nemlig spillet som gir travet inntekter. Så her har vi en jobb å gjøre, og i en slik sammenheng blir økt medieoppmerksomhet viktig.

Skeivfordeling

Som nestleder i DNT, er Garberg klar på at han har et mandat som sier at han skal se travnasjonen som helhet. Men han stikker ikke under en stol at han også vil jobbe for bedre rammevilkår for travsporten i Midt-Norge.

– Jeg er valgt som representant for Midt-Norge, og vil derfor gjøre mitt for å ivareta landsdelens interesser også i nasjonal sammenheng. Blant annet så vil jeg be om at styret tar tak i det som mange opplever som en skeivfordeling av antall løp og løpsdager i forhold til antall hester i regionen. Leangen bør ut fra hestepopulasjonen i regionen få økte rammer til å bedre løpstilbudet, og det er noe jeg vil jobbe for, sier Garberg, som ønsker tett kontakt med grasrota.

– Hvis det er noen som har noe konstruktivt på hjertet, så er det bare å ta kontakt, sier Garberg, som møter i sitt første styremøte i DNT den 22. mai.