Her glipper viktig Orkla-poeng, mens KIL/Hemne fortsetter å bøtte inn mål

foto