Fra selger til daglig leder: - Han har god kjennskap til det vi står for