Forbudt fra 2031: Slik skal kunstgresskrisen angripes