Håper på byggestart i 2024 - vil trolig koste nærmere 120 millioner kroner