Forbud mot gummigranulat blir vedtatt: – Regningen kan ikke sendes til klubbene