Disse anleggene har fått spillemidler - motorsenter får sin første utbetaling

foto