– Det er egentlig så enkelt som at vi ikke scorer mål

foto