– De har representert bygda på en utmerket måte. Jeg er veldig imponert

foto