Blir best gjennom trening, disiplin og gode rutiner