- Vi er veldig godt fornøyd med at det blir så tidlig