Disse lokale fotballtalentene er tatt ut på kretslag