Sport

I løpet av 119 år hadde 64 mottatt denne hederen - forrige uke ble den utvidet med tolv til

i av de som er hedret i Damphuset I anledning OIFs 120-årsjubileum. Fra venstre; Tor Erik Sørensen, Olav Hovsbakken, Ole Roar Bonvik, Grethe Viggen Vullum, Tor Bach, Geir S. Knutzen, Jonny Krokstad, Tore Prestmo, Kirsti Tøndel, Marthe Togstad. Mona-Iren Ebbesen og Stein Atle Gangaas fikk også hedersdiplom, men kunne ikke være til stede. Foto: Hans Kringstad