Svært givende: — Vi er et sammenknyttet lag som vil hverandre godt