Gammel diskusjon tas opp på nytt: — Jeg husker samholdet og tilhørigheten