Får 300 000 kroner: 318 familier i kommunen har vedvarende lavinntekt

foto