Justerte blendende stadionlys: Naboer skal bli mindre plaget