Sport

Stenger veier i forbindelse med triatlon

Gammelosveien og fylkesvei 800 stenges i rundt åtte timer søndag for- og ettermiddag. Den røde streken på kartet markerer strekningen som stenges. Foto: Trondheim triatlonklubb