Stor interesse for ny satsing: — Tanken var å få til et tilbud som ikke fantes da vi var unge