Jeg vil gjerne få gi uttrykk for Orkland Høyres syn på skoleuniformer i orklandsskolene.

Vi setter pris på eleven Oda sitt engasjement, og ønsket om å sette mobbing, utenforskap og læringsmiljø i Orklandsskolene på dagsorden. Det er særdeles aktuell tematikk.

Men:

Skoleuniform i Orklandsskolene er en dårlig ide.

En ide om at skoleuniformen dreper «kleshierarkiet» i skolegården, er utopisk, og tar ikke tak i årsaken til problemet.

Problemet med mobbing og utenforskap i skolene ligger mye dypere enn klærne til skoleelevene.

Det at en regjering, et fylke eller en kommune skal bestemme hva ungene skal ha på seg på skolen tror vi virker veldig langt unna den norske skolementaliteten og den norske frihetsfølelsen.

Skoleuniformer vil ikke fjerne kjøpepresset på barn og unge. Vår mening er at presset bare vil finne nye arenaer.

Det viktigste man kan gjøre er å snakke med elevene om problemene og om hvilken kultur man ønsker i skolegården. Dette ansvaret ligger på skoleeier og ansatte i skolen i Orkland.

Barn skal kunne få lov til å bestemme selv hvordan de skal kle seg og se ut.

Barn som kommer fra andre kulturer enn oss i Norge skal også få lov til å bestemme selv hvordan de skal kle seg.

Vi vil stille spørsmål til Orkland Ap på hvordan skal skoleressursene best brukes? Vil vi bruke pengene på saker som gratis skolemat og klær foran kvalitet i utdanningen med best mulig kvalifiserte lærere?

Vi i Orkland Høyre venter i spenning på et forslag om skoleuniformer i Kommunestyret i Orkland. Vi vil stemme nei.

Stein Elshaug, på vegne av Orkland Høyres kommunestyregruppe