Dette må ses på som en godgjøring for å motivere for aktivitet. Per i dag er godtgjøringen på 18,50,- per time.

Sampro og Orkdalstorget er ikke en VTA-bedrift slik Rosenvik er, men må ses som et aktivitetstilbud som er rettet mot den enkeltes kapasitet til å bidra i arbeidsrelatert aktivitet, målet er å skape en meningsfull hverdag.

Hvis man skal gå for avlønning etter overenskomsten, bør alle deltagere på Sampro og Orkdalstorget få utbetalt samme timesats. Kostnad ved økning av sats til 22,50,- per time vil utgjøre en økning på 163 000,- per år.

Etter forslag fra SV vedtok kommunestyret på budsjettmøtet i desember 2020:

«Oppdraget Kommunestyret har bedt rådmann om å gi en vurdering om Orkland kommune skal følge VTA-overenskomsten for Orkdalstorget og Sampro. VTA- avtalen gjelder for bedrifter av typen Rosenvik o.l.»

Administrasjonen har levert sin utredning, men vi fikk bare tre stemmer for å øke timesatsen fra 18,50 til 22,50 kroner i timen. Også for forslaget om at Orkland kommune skal følge VTA-overenskomsten for de som er ved Sampro og Orkdalstorget.

VTA-overenskomsten (VTA= varig tilrettelagt arbeid) er en overenskomst mellom Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter og Fellesforbundet.

For flertallet i kommunestyret var det derimot viktig å sikre 200.000 kroner til utarbeidelse av arealplan i myrene i Knyken slik at vi kan få 80 dekar med golfbane og plen der det i dag er stort sett myr. Det er også et verdivalg. Golf foran natur og de minste blant oss.