"Heim kommune handlet i god tro da de satte opp et skilt med teksten «Velkommen til Heim» like ved nærbutikken i Kjørsvikbugen. Det var bare ett problem; dette er 1,7 kilometer inn på Aure kommune sitt territorium."

Slik starter Avisa Sør-Trøndelags dekning av skiltsaken i Heim, hvor kommunen har unnlatt å spørre Aure kommune eller Statens Vegvesen om lov til å sette opp skilt, skilt finansiert over et næringsfond som lokalt næringsliv ikke har fått penger fra siden før sommerferien. HalsaLista stemte mot skiltene, og vi stilte derfor spørsmål om dem i siste kommunestyremøte, i en skandale av en spørretime.

For før ordføreren beklaget skiltingen, fant han plutselig ut at tiden brukt på referatsaker og forretningsorden skulle tas fra den allerede for korte halvtimen som er avsatt til spørsmål og interpellasjoner. Slik har det aldri blitt gjort før, uansett hvor hardnakket ordføreren hevdet nettopp det. For selvsagt skal referatsaker behandles i møtet, og ikke legges underst i en gjerne 6 måneder høy spørsmålsbunke. Og ordføreren valgte også hvilke spørsmål han ville behandle i møtet, uavhengig av i hvilken rekkefølge og hvor lenge det var siden de ble innsendt.

Hvor var resten av kommunestyret? For som vanlig gikk krangelen om møtereglementet mellom HalsaLista og ordføreren, som ba om og fikk støtte fra kommunedirektøren. Vi fikk støtte fra flere etter møtet, men i Heim stikker ingen hodet fram for noe så trivielt som rett og galt.

Dette er nok et eksempel på forskjellsbehandlingen i Heim kommunestyre. Og på at journalisten er alt for forsiktig med administrasjonen i Heim. Saken sto i Tidens Krav 25. oktober, og i Avisa ST først 1. november. Jeg skjønner det er frustrerende å referere gjentatte lovbrudd fra egen kommuneledelse, men det er nå engang journalistens lodd.

Det er betenkelig når hverken ordføreren, kommunedirektøren, flertallet i kommunestyret eller den fjerde statsmakt bryr seg om at lover og demokratiske spilleregler brytes.