“Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms!”

Dette stod skrevet i Arbeiderpartiets 100-dagers plan med målsettinger for de første 100 dagene i regjering, dersom det ble regjeringsskifte. Det ble det heldigvis! Også i Hurdalsplattformen med Senterpartiet ble tiltaket med full momskompensasjon løftet frem - og nå er det blitt en del av det statsbudsjettet presentert av Ap/Sp-regjeringen!

Dette er godt nytt for kulturlivet i Orkland og i Norge. Hver dag skaper kultur, idrett og frivillighet enorme verdier i vårt langstrakte land. De spiller også en helt avgjørende rolle i kampen for en bedre inkludering og mot utenforskap - for både barn og voksne, uansett bakgrunn, i hele landet.

Det er derfor en glede å tenke på at regjeringen ser verdien av vår kultur, idrett og frivillighet. De, med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i spissen, legger 150 millioner på bordet, som skal dekke momskompensasjonen, og totalpakken vil dermed utgjøre 1,9 milliarder. I praksis betyr dette at idrett og kultur får all momsen de betaler for varer og tjenester, tilbake. Dette vil føre til en bedre økonomi og enda flere og bedre tilbud og tiltak til befolkningen vår!

Full momskompensasjon = er mer å rutte med, og enda mer kultur, idrett og frivillighet for pengene. Dette er bra for kulturlivet i Orkland og i Norge!