Kan elevene i kommunens dårligste skolebygg på Svorkmo og Orkanger få litt hjelp i 2022? Det ser dessverre ikke slik ut uka før Ap og Sp skal banke gjennom Orkland-budsjettet for 2022.

De som styrer har så langt sagt nei, selv om pengene finnes. Vi trenger ikke flytte penger fra andre investeringsformål heller. Småbylista og Rødt foreslår å selge en del av de ca. 60 kommunale boligene som står tomme for å løse noen akutte problemer. Her er fem ting vi kan fikse:

1. Fortau og gangfelt i sentrum Kommunen finner ikke så mye som 125 000 kr til en minimal, men viktig utbedring ved Tverradkomsten før i 2023. Fortau langs Bårdshaug Herregård (2 125 000 kr) burde vært bygd da Amfi utvidet. Nå er det prekært – og bygging foreslått i 2025. Orkland er erklært som aldersvennlig kommune, men vi får et stadig mer aldersfiendtlig sentrum. Det blir null kroner til myke trafikanter i sentrum også i 2022 hvis det ikke skjer noe i siste liten.

Hvorfor dette bør prioriteres? Fordi vi tvinger folk med rullator inn i distriktets mest kaotiske rundkjøring. Vi presser gamle mennesker ut i gata. Biltrafikken på Orkanger øker raskt sammen med antall innbyggere som er dårlige til beins. Selv et så enkelt forslag som å bruke 300 000 kr på å fjerne vonde fortauskanter i kryss blir nedstemt i år etter år, trass i påtrykk fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

2. De dårligste skolene Elever ved Årlivoll skole og Orkanger barneskole sliter med elendige lokaler sammenlignet med de fleste andre i Orkland. Skal vi opprettholde ulikhetene eller begynne å utjevne dem? Vil kommunen fortsatt godta at barn med nedsatt funksjonsevne ikke kommer seg til helsesykepleiers kontor på Orkanger uten hjelp?

Vi må starte nå med å utbedre Årlivoll skole, der lista over behov er veldokumentert i skolebruksplanen.  Det er uproblematisk å investere ca. 1,5 mill. kr. ved Årlivoll i 2022.  Orkanger barneskole har kritisk plassmangel som forverres av en lite fleksibel bygning. Vi kan ikke vente på en mulig ombygging av svømmebassenget i framtida. Småbylista vil leie brakkerigg her som ved ungdomsskolen inntil det foreligger endelige løsninger. Leie av brakker må tas over drifta. Det koster 1,3 mill. kr. per år, og er uproblematisk å dekke inn.

3. Biblioteket Ap har gått til valg på å gjøre handlegata på Orkanger til et tyngdepunkt i bykjernen. Da må kommunen bidra litt med å skape møteplasser. Biblioteket er utdatert og uegnet sett i lys av ambisjonene i Bibliotekloven. For 3-400 000 kr er det mulig på bygge sammen to rom, lage et kjøkken og åpne for merbruk. Dette ble utredet og kostnadsberegnet i 2018. Ap og Sp sa nei til å gjennomføre i fjor og sier visst nei også i år. NB! Å stoppe planen om å flytte Frivilligsentralen ut av gata er ikke et tiltak for å styrke sentrum. Det er å gå bort fra en plan om aktivt å svekke sentrum.

4. Voksenopplæringa Orkland kommune skal bekjempe utenforskap, men svekker tilbudet til de svakeste for andre år på rad. Flertallet vil kutte enda mer i voksenopplæringa. Voksenopplæringa gir flyktninger og innvandrere en mulighet til å lære språket og komme i arbeid. Suksessen helse-norsk for innvandrere ga fremmedspråklige meningsfylte oppgaver og eldreomsorgen vår fikk sårt tiltrengte hender. Vinn-vinn. Nå er tilbudet nedlagt. Det er fullt mulig å finne driftsmidler som reduserer kuttene.

5. Sosialhjelp og barnetrygd I 2020 bodde 220 barn i Orkland i familier som mottok sosialhjelp. Orkland og mange andre kommuner tar av barnetrygden til dem som får slik hjelp, fordi barnetrygden regnes som inntekt. Vi vil styrke NAV med 1 mill. kr. for å sikre at disse familiene beholder barnetrygden i påvente av at flertallet på Stortinget trolig endrer regelverket i løpet av året.

Disse og noen andre av endringene vi foreslår er veldig små i et milliardstort budsjett.  Det meste handler til sjuende og sist om prioriteringer - enten det gjelder golfbane eller andre formål.