I lørdagsavisa står tre modige menn, Jani Valin, Atle Olav Sognli og Sebastian Togstad, fram og fronter oppstarten av Orkland pride. Ifølge Store norske leksikon står Pride for synliggjøring av grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet, respekt og toleranse og uttrykker alles rettighet til fritt å velge sin egen identitet. Pride bygger på tre hovedpremisser: at folk skal være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuell diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst. Sentralt i Pride-bevegelsen er også regnbueflagget, som oppsto som et nytt symbol i San Fransisco i 1978. Det ble skapt for å erstatte den rosa trekanten, som tidligere ble brukt som symbol i homobevegelsen, ifølge historiker Birger Berge.

Fram til nå har pridemarkeringene i Norge i hovedsak foregått i de store byene. I det siste har man imidlertid sett at regnbueflagget også heises og veives med i mindre tettsteder, og nå ser Pride dagens lys også i Orkland. Onsdag i forrige uke møttes rundt 20 personer på Kulturstua Børsen til et informasjonsmøte om etableringa, og de tre ovennevnte fortjener trampeklapp og ros for at de tar dette ansvaret. Torsdag denne uka er det invitert til et stiftelsesmøte, hvor målet er å få på plass et styre som kan ta et formelt ansvar for å stable Orkland pride på føttene.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Både Sognli, Valin og Togstad sier til ST at de har opplevd store utfordringer i kjølvannet av det å stå fram som homofile. Sognli er veldig tydelig på at det fortsatt er en lang vei å gå i samfunnet, og viser blant annet til at det forekommer mer psykiske problemer blant skeive, at det merkes godt at vi bor i et såkalt hetronormativt samfunn. Han viser blant annet til at erfaringer fra andre steder i landet hvor regnbueflagg er blitt revet ned - noe som oppleves som hets. Togstad, som er 18 år og representerer den yngre generasjonen, forteller at også han har fått sin andel av hets og kommentarer.

Etableringa av Orkland pride er et kjempeløft for kommunen, for lokalsamfunnet, regionen og ikke minst for alle dem som føler seg tvunget til å undertrykke sin egen seksuelle legning av frykt for hets og mobbing. At det nå etableres en organisasjon som blant annet har som mål å gjøre det lettere å stå fram som skeiv, og da under mottoet: «Fordi Orkland skal være et trygt sted å være den man er og elske den man vil,» er faktisk en gave til lokalsamfunnet. Håpet er bare at lokalsamfunnet er modent for å ta imot en slik gave uten fordommer og hets, men med respekt og toleranse!