Eksemplet fra statistikken hvor to fiskere i Orkla hadde fanget og sluppet mellom 100 og 150 laks til sammen denne sesongen, sier mye. For det første at fiskerne må være i særklasse og kanskje i stand til å fiske dag og natt gjennom hele sesongen. Konklusjonen dras etter å ha fisket laks siden 1974. I enkelte perioder kunne intensiteten være til stor belastning i ekteskapet. Samlet fangst fram til i dag er på 39 laks. De siste sju åra har gitt to laks. Dette kan ha å gjøre med lavere kapasitet, men erfaring over så mange år skulle ha gitt bedre resultat. Når tillatt fangst (en pr. døgn) er landet kan en løse verdensproblemer i pausene de andre fiskerne tar. Ellers er det fredelig og godt bare å sitte på elvebredden å se lakseanda padlende med sine håpefulle små på slep.

De to forfatterne var inne på utviklinga i laksestammen også. For noen år siden var jeg inne i den debatten. Stopp i drivgarnfisket ble første forsøk på å redde stammen. Så kom fangstreguleringa med å ta bort notfiske i elvene og oppkjøp av kilnotrettigheter i fjordene. Etter hvert kom fangstbegrensning med døgn- og årskvote for stangfiske. Jeg har fått med meg hele denne perioden, og virkningen av tiltakene er det vanskelig å få øye på. Noen vesentlig økning i antall laks som går på elva har jeg ikke sett tall for. Så årsaken må ligge andre steder f.eks. i næringstilgangen i havområdene hvor laksen beiter. Jeg har en forestilling om at laksen ikke går på elva før han er kjønnsmoden. Dette er nøye knyttet til næringsforholdene i havet.

Jeg har heller ikke sett undersøkelser hvordan laksen har det etter at den er sendt på elva igjen. Vi vet jo hvor viktig sårbehandling er, men her er slik oppfølging helt fraværende. Hvor mange ganger kan en laks risikere å bli dratt på land i løpet av sesongen? Jeg regner med at f.eks tredje gangen tar det ikke tre kvarter eller en time å få han i land. Laksen tar ikke til seg næring i elva. Alle anstrengelser tærer på energilagret han har med fra havet Etter slik handtering regner jeg med at både rogn og sperm ikke skårer spesielt høyt i en kvalitetstest. En annen ting er om den overlever i elva og kan gå ut for å komme tilbake noen år senere.

Endre Jystad Bjørgum. Foto: Audhild Øye/privat

Vi ser ikke lidelsen laksen (eventuelt) opplever, så da er det vel greit. Jeg håper at jeg i framtida slipper å høre at jeg som tar på land laksen, ikke er sportsfisker, men driver med matauk. Min fangstoversikt som er nevnt i innledningen forteller at det ikke er fangst av laks som har holdt meg vekk fra sulten.

Jystad, 22. september 2021