Den siste tida har både lærere og ledelse ved MBUS vært tema så vel i lokalavisa, som på Facebook og rundt middagsbordene i kommunen. Å lese kommentarer på sosiale medier rundt saken på MBUS er bare trist. Vi voksne er rollemodeller for barna, og det er vi som kan gripe inn og legge til rette for et godt og mobbefritt klassemiljø. Det er ikke greit at barn og unge har en dårlig skolehverdag, men vi som voksne bør også holde oss for gode til å henge ut ledelse og lærere i all offentlighet. Det er ikke rart barn og elever kommenterer og mobber, når de ser hva som formidles ut fra både foreldre- og besteforeldregenerasjonen.

La det først være helt klart at vi har nulltoleranse for mobbing, og at vi vet at MBUS, i likhet med mange andre skoler har problemer som må løses! Her må både foreldre, lærere, skolens ledelse, administrasjonen og politikerne jobbe sammen for å gjøre skolen til et godt sted for alle elever. Hovedutvalgsleder har uttalt at det ikke skal stå på ressurser, noe vi forventer blir fulgt opp av politikerne i tida fremover!!! Undertegnede er foreldre til elever ved flere trinn på MBUS, og vi vil gjerne fortelle om elever som trives på skolen, som har kompetente, engasjerte og motiverte lærere, og et godt klassemiljø. Vi fornekter ikke på noen måte at det finnes problemer ved skolen som må løses, men vi ønsker å synliggjøre at det også er mye som er bra på MBUS. Mange familier er veldig fornøyde med skolen, og vi opplever et godt læringsmiljø/klassemiljø på mange trinn. Vi opplever også lærere og ledere som gjør så godt de kan, med de ressursene de har. Vi vet at både ledelse, lærere, politikere og vi som foreldre vil det beste for alle barn i kommunen vår. La oss gå sammen som gode rollemodeller for barna, og la skolen få ro til å iverksette tiltak, og gjøre skolehverdagen god for alle elever og ansatte.

Hilsen mødre på både småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved MBUS