Som utflyttet Orkdaling blir jeg forundret over den negative holdningen en del har til at noen vil satse på å dra i gang idrettslig aktivitet i kommunen. Det jeg sikter til er de innleggene som kommer frem i «Søra» og at ildsjelene som vil bygge en golfbane i Knyken og i tillegg starte en golfklubb blir møtt med så mye motstand.

Bakgrunnen for at jeg skriver et innlegg er min erfaring rundt dette med idrett og ikke minst allsidigheten med idrett. Selv har jeg drevet med idrett i hele mitt liv som utøver innen mange idretter i tillegg til frivillig arbeid innen organisering av idretten. Det at det blir lagt til rette for andre idretter enn den typiske idretten de fleste blir sluset inn i (fotball, handball og ski) er viktig. Og når det gjelder golf som idrettslig aktivitet har jeg god erfaring med den. Jeg ble for over 20 år siden spurt om å være med å bygge et golfanlegg i Klæbu, hvor vi startet på samme måte som det nå er tenkt i Knyken. Det ble også her en del negative tilbakemeldinger om å bruke dyrka mark til å bygge golfbane, men vi fikk etter hvert godkjent bygging av banen på delvis dyrka mark, kulturlandskap og nydyrking. 2001 etablerte vi Klæbu golfklubb med 13 medlemmer og på dugnad ble vi ferdig med en 9 hulls bane i 2003. Det at det er 9 - hulls baner som kan spilles på et par timer er viktig i dagens travle hverdag og ikke minst forskjellen på kostnadene det er å bygge og drifte en 18 - hulls bane kontra en 9 - hulls. Det var også en anbefaling fra NGF.

 Det som var viktig for oss var at det skulle være en rimelig inngangsbillett for å starte med golf og at golf er en aktivitet du kan utøve uansett alder. Vi har i dag cirka 500 medlemmer med et alders spenn fra 7 til 85 år. Besteforeldre kan spille sammen med barnebarn og konkurrere med hverandre, familier og venner kan gå sammen og ha en hyggelig aktivitet sammen utendørs i fine naturomgivelser. Dette er også en fin aktivitet som mange eldre har startet med etter at de har trappet ned på andre mer fysiske idretter.

Golfaktivitet gir en meget god effekt på psykisk og fysisk velvære, og brukes også som behandlings- og aktivitetstilbud innen dette på flere plasser i Norge. Det er ca. 120 000 spiller golf i Norge i dag, så det er en betydelig/viktig idrett for folkehelsa.

Når noen kommer med kommentarer om at dette er en rikmannssport er det en gammeldags holdning.

Min påstand er at golf er den rimeligste idretten for barn og ungdom i Klæbu. For å komme i gang kostet i 2021 kurs for juniorer kr. 100-. Dette inkluderer kursavgift og fritt spill på vår bane i det året kurset blir tatt. I tillegg har de gratis trening med pro (utdannet golftrener) hver uke.

Året etterpå koster et medlemskap for juniorer (opp t.o.m. 19 år) kr. 500 med spillerett og pro- trening hver uke. Golfkøller for nybegynnere kjøper mange brukt, eller de får et bra sett fra ca. kr. 1500, og dette er utstyr de kan bruke i mange år. Som i alle andre idretter kan utstyrshysteriet også her ta overhånd, men for oss som har spilt golf noen år så vet vi at det stort sett ikke er utstyret som er problemet, men den som bruker det. Jeg tror dere vil slite med å finne en idrett i Orkland som er billigere enn dette.

I tillegg har vi inngått samarbeid med Nidaros Diskgolfklubb som har anlagt diskgolfbane på vår golfbane. Dette gjør at vi får en enda bedre utnyttelse av anlegget i tillegg til at vi kan dele på kostnader til drift. Vi i Klæbu Golfklubb ser bare positivt på at vi får flere golfbaner/klubber i nærområdet og ser ikke dette som konkurrenter, men som et bra tiltak slik at flere kommer seg i aktivitet. Når vi golfere reiser rundt i landet ser vi fort etter hvor det finnes golfbaner vi kan besøke, så det å ha en golfbane i kommunen vil nok trekke til seg flere gjester.

En gang orkdaling, alltid orkdaling Finn Harald Bye