Bare Småbylista stemte mot i formannskapet onsdag. Alle de andre partiene mener dette er smart bruk av kommunens næringsfond, som er dine og mine penger.

Ap, Sp, KrF, H og PP kan støtte seg til at kommunedirektøren påstår skirennet er «god markedsføring» av Orkland kommune. Men det vet vi at det ikke er.

TV er feil kanal God markedsføring er målrettede tiltak som gir en gevinst, for eksempel i form av salg eller tilflytting. God markedsføring for Orkland kommune er tiltak som kan få flere til å flytte hit eller søke jobb her. Vi trenger flere skattebetalere, særlig unge og barnefamilier. Skolene, eldreomsorgen, kommunens egen administrasjon og de private bedriftene våre trenger kompetanse, jfr mangelen på søkere til viktige stillinger. Målgrupper for god markedsføring hos oss når du ikke på ei tilfeldig TV-sending.

Om å treffe de rette Målgruppene er personer som faktisk kan tenkes å flytte hit eller begynne å jobbe her, feks: - De som allerede pendler hit (600 fra Trondheim). - Våre egne unge under utdanning i større byer. - Barnefamilier i Trondheim på jakt etter enebolig. Småbylista og enkelte andre har foreslått å satse på målrettet markedsføring gang på gang i snart 10 år, men nesten alt har kokt bort i kålen. I stedet for å bruke fellesskapets penger basert på kunnskap, er de delt ut til ulike formål basert på følelser. For å komme på rett kurs skal Orkland kommune nå vedta en temaplan for markedsføring.

Hvor er sponsorene? Men - like før temaplanen er klar, kommer en søknad fra selskapet Norway Events om 250 000 kr for å arrangere «Superlørdag» for barn i alderen 8-14 år. Orkland kommune sier ja, og fortsetter dermed der Orkdal kommune slapp. Samme selskap har tidligere fått 950 000 til Toppidrettsveka.

Vi dekker 250 000 av et samlet budsjett på 645 000 fordi ei TV-sending fra skiløypene angivelig er fin PR for kommunen. Budsjettet omfatter bla «prosjektledelse» i fire måneder (150 000), hvorav en måned allerede har gått, innleid konsulent som arenasjef (30 000) og reiser til og fra Oslo (15 000). Hvis sendinga hadde god markedsverdi, ville sponsorer tatt kostnadene.

Støtte, ikke PR Over tid har kommunen sprøytet store beløp inn i Knyken, men for å komme kritikken av denne kritikken i forkjøpet; arrangement som dette ville vært like uegnet som «markedsføring» på TV enten det var rulleskirenn i Orkanger sentrum, fotballcup i Idrettsparken eller hopprenn i nå nedlagte Kløvstein. Ap, Sp og andre må gjerne synes det er fint å bevilge 250 000 til «Superlørdag», men det er i så fall arrangementsstøtte, ikke markedsføring.

Nei til Nerøra-skilt Alt er relativt, og 250 000 er småpenger på et kommunalt budsjett. Tidligere i høst foreslo Småbylista å montere et lite visningsskilt ved Norpark; ei enkel pil med teksten «Trehusbyen Nerøra». Heller ikke det er effektiv markedsføring, men et sånt skilt er i hvert fall nærmest gratis sammenlignet med 250 000. Beskjed på siste møte i Hovedutvalg teknikk: Skilt er ikke innkjøpt fordi vi skal spare penger.