Nå er valgkampen tilbakelagt og mange politiske engasjerte jubler over resultatet som folket har gitt til hvert enkelt parti der de er representert. Noen er selvfølgelig skuffet over at resultatet ikke har gått i deres favør, men slik fungerer demokratiet. Pensjonistpartiet er et av de partiene som har vært bortgjemt under ordet « ANDRE», dermed var PP utelukket fra å få være med i de ulike debattene som ble utført både i NRK TV/Radio, TV2 og andre mediekanaler, samt i de største avisene her i Norge. Men stor ros til våre lokalaviser som har formidlet vårt politiske budskap til folket med ulike leserinnlegg!

PP gjorde et godt valg i Trøndelag, med hele 21% av PP totale stemmetall på landsbasis, med 18 945 stemmer hvor av ca. 4000 kom fra Trøndelag.

Derfor vart det ingen «nøkkel til stortinget» for Pensjonistpartiet, selv om vi prøvde å appellere til våre mange pensjonister at vi trenger vår talsperson på stortinget. Men de fleste pensjonister fortsetter å stemme på sine gamle partier selv om dem har glemt oss etter at vi vart pensjonister!

Det skal bli spennende å se hva Ap,Sp ,Sv ,RV, MDG  med  flertall på stortinget ,og etter alle solemerker blir det en ny regjeringen i Norge  med Ap,SP,SV vist enighet oppnås. Pensjonistene krever at underregulering på 0.75% av pensjonen samt samordningen der pensjonene blir redusert med 10% vist vi bor under samme tak blir fjernet!  Hvilken andre grupper i Norge har godtatt å fått redusert lønnen sin med 10% bare fordi at dem er gifte/samboere ! Vi krever også at minstepensjonen blir hevet over EU sin fattigdomsgrense ! Tannlegebehandlingen som PP har også har hatt på sitt program siden 1985 som mange parti under valgkampen har fokusert på ! Det må bli likestilt med de øvrige helsetjenester som i dag gjøres med egenandel etter endt legebesøk!

Eldrepolitikken ble det lite fokusert på under valgkampen .Hvorfor spør jeg??? Da vi vet at kommunene kommer til å få store utfordringer med økt behov at flere eldre trenger hjelp og tilsyn på sine siste levedager! Det må bli økte overføringer til kommunen som kan få flere «VARME HENDER « ansatte som skal utføre en forsvarlig jobb på våre Helsetun og omsorgsboliger ute i kommunene.

For mere bosetting og tilflytting ute i distriktskommunene må førskoler SFO og barnehager bli en del av den obligatorisk skole for alle barn etter gradert alder og behov!

Mange vil si dette vil koste mange penger ,men dette er en god investering av felleskapets penger med mere tilflytting til distriktene  da betinger det en god skole å trygg oppvekst for barna våres !

Norge har også tett på 80 mil.med nedslitte fylkesveier (tidligere riksveier ) som vart overført til fylkene i nedslitt tilstand som har ettersleps kostnader på flere milliarder. Her må det komme et skikkelig løft med «ØREMERKET PENGER» inn til fylkene at fylkesgrusveier blir fastdekket og etterslepet på vedligehold kommer i gang! Håper dette blir med i statsbudsjettet 2022!

Ønsker alle våre nye folkevalgte lykke til!