Makta rår. Sp og Ap mot reindriftsomsyn i Orkland

Etter stortingsvedtak og lov skal Trollheimen reinbeitedistrikt ha vinterbeite i fjellområda Igelfjellet – Grefstadfjellet. Foto: Per Snekvik