6. desember uttalte rindalsordfører Vibeke Langli (Sp) til ST at det er en takknemlig jobb å vedta budsjett i Rindal, uten behov for store innsparinger:

«Ja, vi opprettholder tjenestenivået. Det har vært bra økonomistyring over langt tid, og vi har allerede unnagjort en del av de strukturendringene som andre kommer står overfor, som barnehage- og skolestruktur,» uttalte Langli.

feil går det an å ta. Uttalelsene fra ordføreren var basert på informasjon fra dem hun har ansatt for å holde styr på økonomien, nemlig økonomisjefen og kommunedirektøren. Men da hun og resten av kommunestyret møttes til budsjettmøte onsdag denne uka, fikk hun servert den virkelige realiteten. Nemlig at årets regnskap viser at kommunen har et overforbruk innen helse og omsorg på 7,5 millioner kroner og 1,6 millioner kroner på tekniske tjenester. Altså en budsjettsmell på drøye ni millioner kroner. Det betyr at hvis Rindal kommune kjører videre som i dag, vil de få en smell på rundt ti millioner kroner også neste år. Politikerne hadde imidlertid ikke annet valg enn å vedta budsjettet som ble framlagt, og så må kommunedirektøren i samarbeid med politikerne bruke første kvartal neste år på å finne kutt tilsvarende nesten ti millioner kroner.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Politikerne, med ordføreren i spissen, reagerte kraftig på opplysningen som ble lagt fram. At kommunen får en budsjettsmell på nærmere ti millioner kroner, var totalt ukjent før budsjettmøtet. «Sjokk,» var et ord som ble brukt av flere da tallene ble lagt fram. Ordføreren sa rett ut at hun føler politikerne er ført bak lyset fra administrasjonen, mens Høyres Magnar Dalsegg uttalte at man må kunne forvente at administrasjonen har regnskapsoversikt før desemberlønna kjøres.

Og det er ikke bare rindalspolitikerne som er ført bak lyset. For bare få dager siden nærmest hyllet vi Rindal på lederplass for god økonomistyring, mens vi satte spørsmålstegn ved Orkland kommune som må kutte ti millioner kroner neste år. Her ble også alt feil. Rindal mangler totalt styring, mens Orkland styrer sunt, i og med at kommunen kutter for å få en bærekraftig økonomi på sikt. Men samtidig setter Orkland mellom 20 og 30 millioner kroner på fond, mens Rindal bruker fondsmidler, altså sparepenger, for å finansiere drift. Så her er det bare å beklage til Orkland.

Beklage bør også kommunedirektør i Rindal, Mons Utnes, gjøre. Og så må politikerne spørre seg om de fortsatt har tillit til kommunedirektøren. For dette var ille!