Tomta i fin gangavstand fra Amfi blir liggende brakk. Grunneierne Coop og Thon vil heller lage handelspark utenfor sentrum, for det er mer lønnsomt for dem.

Dermed er McDonalds på Laksøra det politiske flertallets tiltak for å gi Orkanger «en kompakt, levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand» - sitat fra gjeldende arealplan.

En aldersfiendtlig by

Orkanger er allerede forstrukket ut over smertegrensa. Den interne biltrafikken kveler småbyen og jager eldre mennesker vekk fra gatene. Gangavstand mellom tilbud bygger attraktive bykjerner. Å spre Orkanger videre for å bygge sentrum, er som å røyke sigaretter for å komme i form. Byspredning gir sentrumsdød.

På konferansen Byliv forrige uke svarte ordfører Oddbjørn Bang og varaordfører Are Hilstad «ja» på spørsmål om de tror Orkanger har en levende og attraktiv bykjerne om ti år. Det sannsynlige svaret er «nei». Det skyldes at de som bestemmer overlater stedet vårt til markedskreftene.

Nei til alt i Orkanger sentrum

Sp og Ap lanserte ikke ett eneste tiltak fra kommunens side for å skape en kompakt bykjerne i løpet av Byliv-debatten. De har så langt avvist alt som kan hjelpe av smått og stort, feks:

  • Nei til å bruke 300 000 kr for å fjerne fortauskanter som lager vansker både for eldre med rullator og syklister.

  • Nei til å bruke 400 000 kr for å gjøre et totalt utdatert bibliotek litt mer brukervennlig og velegnet som møtested.

  • Nei til å bygge fortau på vestsida av Tverradkomsten, der kommunale vedtak har ført til massiv biltrafikk. Kommunedirektøren foreslår nå riktignok å bygge en liten fortaustump til 125 000 kr for å få til gangfelt over Tverradkomsten ved Mostargata – men ikke før i 2023.

Vil ikke ha fakta

I fjor foreslo Småbylista å finansiere disse tiltakene ved å selge Nygata 10 på Orkanger, en av 550 kommunale boliger i Orkland. Det ble nedstemt.

  • Nei til kunnskap om utviklinga i den bykjernen som skal bli levende og attraktiv. Småbylista foreslo et samarbeid mellom kommunen, gårdeiere og forretningsdrivende for å lage en enkel, årlig oversikt over antall foretak, omsetning og antall boliger innenfor bykjernen, samt besøk på biblioteket. Det ville ha kostet Orkland kommune ett møte og noen få timers arbeid med å sette tall inn i et skjema. Nedstemt 43-8.

Kastet vinnerloddet

I stedet for å vite hva som skjer, skal vi late som det går bra fordi det bygges leiligheter på Rømme. Da vil det på mystisk vis oppstå møtesteder, og folk skal begynne å bruke Orkanger sentrum igjen. Men det skjer ikke. Sp og Ap tar ikke inn over seg hvor viktig en attraktiv bykjerne er for Orkland, og hvor stor risikoen er for at Orkanger sentrum faktisk dør. Vil andre i gata klare seg hvis feks Bunnpris forsvinner?

  • Nei til det eneste som kan sikre oss en levende og attraktiv bykjerne, nemlig moderne kino og bibliotek på Rømme (og etter hvert kulturhus).

Daværende Orkdal kommune sto med vinnerloddet i handa, og kastet det. Orkland kommune nekter å plukke loddet opp igjen. For ei husleie på fire millioner i året, bygger Salvesen & Thams kino med to saler og et topp moderne bibliotek på beste tomta i byen – med rett til å overta bygget senere.

35 000 flere kinobesøk

Fire millioner er en brutto kostnad før du trekker fra reduserte utgifter og legger til økte inntekter for kommunen. Vi har kino fra forrige århundre. Et reelt kinotilbud gir ringvirkninger for lokalt næringsliv fordi folk vil bruke Orkland mer og Trondheim tilsvarende mindre. Samfunnsregnskapet for Orkland er garantert positivt.

Stjørdal mangedoblet kinobesøket og antall utlån på biblioteket da kommunen laget attraktive tilbud. I 2019 hadde Orkdal kino 5 700 besøkende, vesle Surnadal hadde 8 600 og Stjørdal 78 000. Om vi sammenligner med Stjørdal, er potensialet vårt opp fra 5 700 til ca 40 000 per år. Det betyr mange flere utemiddager, grunnlag for nye arbeidsplasser og en mer attraktiv kommune for de unge, kompetente skattyterne som vi snart må få hit.

Markedet gir oss ikke «en kompakt, levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand», som er målet. Det må de politiske partiene sørge for.