Hvilket regionsenter, hvilket kommunesentrum, hvilken by ønsker politikerne i Orkland at Orkanger skal være? Hvilke fasiliteter ønsker man? Hvilke opplevelser ønsker man å tilby? Dette er spørsmål som politikerne bør diskutere, svare på og på ett tidspunkt bli enige om. Hvis ikke, risikerer man en fragmentert utvikling av byen Orkanger, preget av presedensskapende dispensasjoner og ei utvikling uten fart og kraft.

er tida inne for å svare opp disse spørsmålene. Bakgrunnen er at Olav Thon-gruppen og Coop Nordvest ønsker å utvikle Laksøra-tomta, som i dag stort sett huser bare ugras. Politikerne har tidligere vært tydelige på at de ønsker storhandel her, og at detaljhandel som krever mindre enn 2100 kvadratmeter, skal legges innenfor den såkalte rødstreken, eller sagt med andre ord - i sentrum. Isolert sett er det klokt. Men i praksis fungerer disse reguleringsbestemmelsene som en bremsekloss for utviklinga. Det finnes nemlig attraktive aktører som kanskje trenger mellom 500 og 2100 kvadratmeter, men som det enten ikke er plass til innenfor rødstreken, eller som av andre årsaker ikke vil etablere seg innenfor en trang sentrumskjerne. Et eksempel på det, er hurtigmatkjeder som McDonald's og Burger King. Dette er tilbud som står høyt på innbyggernes ønskeliste. Det er gjort forsøk på å få disse kjedene inn på kjøpesenter, men de sier nei. Konseptet krever nemlig større plass, ikke minst et større uteområde som gjør det mulig å tilby utendørsbestilling, som er et viktig element i hurtigmatkonseptet.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Onsdag møtte eiendomssjef hos Olav Thon-gruppen, Eva Johansen, i formannskapet og la fram planene for Laksøra-tomta. Sammen med Coop Nordvest ønsker Thon å etablere Laksøra handelspark, bestående av forretninger som selger plasskrevende varer og som havner innenfor dagens reguleringskrav på minimum 2100 kvadratmeter. I denne sammenhengen nevnes aktører som Plantasjen og Jula, begge aktører som vil trekke folk fra et stort omland. Men i tillegg ønsker man å kombinere med mindre aktører, som vil gjøre tilbudet mer komplett, og ikke minst mer attraktivt. Og det er her «magneter» som McDonald's og Burger King kommer inn i bildet.

Med dagens reguleringsplan er det ikke tillatt for disse på Laksøra. Uten ei endring, vil de heller ikke komme. Derfor er tida moden for å se på reguleringsplanen på nytt, da alt tyder på at en kombinasjon av større og mindre aktører vil realisere ei attraktiv utbygging. Det vil i så fall føre til at ugraset på tomta endelig forsvinner til fordel for noe som gir byen Orkanger enda mer puls og kraft.