Otnesbukta og den gamle bebyggelsen som Otnesbrygga ble utbygd som handelsted på 1800- tallet, og har en rik historie og stor kulturverdi.

Tidligere Halsa kommune og nå nye Heim kommune burde satt større pris på slike unike kulturverdier, som også gir identitet til innbyggerne og bygda. Innbyggerne i Otnesbukta, som også for en stor del er fastboende, har sammen med Halsa Historielag og andre kulturkrefter kjempet mot investorplanene, som totalt vil dominere stedet om disse blir realisert.

Kampen har dessverre vært forgjeves, en meget trist avslutning. Hva mener kommunen om for eksempel bebyggelsen på Røstøya og den gamle bybyggelsen på Vinjeøra skulle bli utsatt for samme investorplaner, for eksempel ny stor dominerende fritidsbebyggelse? Jeg personlig tror ikke samme positive innstilling ville bli skrevet fra innstillende myndighet?

Oppsitterne i Otnesbukta og Halsa Historielag har gjort en meget prisverdig innsats gjennom mange ti-år for å holde vedlike kulturverdiene og identiteten til det gamle handelsstedet, og har drevet og vedlikeholdt Otnesbrygga, Elstadsenteret, arrangert konserter, historiske møter, friluftsskole mm. Det er nå ufattelig, veldig trist og demotiverende for videre engasjement at det gamle handelsstedet Otnesbukta med røtter tilbake til 1800-tallet og unike kulturverdier for fremtiden skal totalt bli dominert og tilnærmet rasert, for utbygging av ny fritidsbebyggelse for investering, nye store dominerende bygninger med ferieleiligheter, aktivitet fra investorer som totalt vil dominere det gamle handelsstedet.

Denne raseringen har kommunen innstilt positivt på, og innstillingen ble vedtatt på kommunestyremøtet den 30. september.