Velforeninga vil med dette takke for gaven, både på egne vegne og på vegne av alle i Orkland som bruker Gammelosen. Geir pekte nettopp på nytten av dette friområdet da han donerte pengene til velforeninga.

Verdien av Gammelosen

Gaven er en passende anledning til å minne om den samfunnsmessige verdien av et anlegg som Gammelosen. Etter planen skulle dagens vannspeil fylles med stein og fungere som industriområde helt inntil boligene på Orkanger. Planen strandet på en kombinasjon av dårlige konjunkturer og folkelig motstand. Engasjerte frivillige så andre muligheter for området.

Orkanger Vel og Orkdal kommune utviklet Gammelosen i samarbeid med flere aktører i lokalt næringsliv. I 2005 kontaktet velforeninga alt av bedrifter på Grønøra for å skaffe penger til blant annet sand på badestrendene. Vi viste til naboskapet og sammenfallende interesser. Geir Mardahl var en av dem som øyeblikkelig så verdien av å bli med på laget.

En buffer mot konflikt

Også næringslivet vårt nyter godt av attraktive omgivelser, og ikke minst er det viktig for bedriftene å ha et mest mulig konfliktfritt forhold til naboene. Industrien på Orkanger ligger tett på boligområdene våre. Støy, trafikk og visuell forurensing er alltid kimer til konflikt. Gammelosen fungerer som en god støtdemper. Det er bra for bomiljøene og bra for bedriftene i næringskommune nummer 1.

Mer samarbeid

Gammelosen er et flott tiltak for folkehelsa. Vi skal lete lenge etter en relativt kort tursti som skaper så mye fysisk aktivitet og trivsel. I tillegg er området trolig en bedre konfliktdempende buffer mellom industri og bomiljø enn noen ante da arbeidet startet.

Orkanger Vel står foran nye investeringer i Gammelosen, og vi håper på fortsatt godt samarbeid med kommunen og bedriftene.