Det hele startet med en sak som folk flest mener ville løst seg ved bruk av sunn fornuft. 85 år gamle Gudrun Johnsen fra Lensvik uttrykte fortvilelse over at Pasientreiser krever at hun skal bruke kollektivtransport for å få dekket reise til og fra legekontoret. I Johnsens tilfelle betød det at hun måtte ta taxi de 300 meterne til bussholdeplassen, deretter stable seg om bord i bussen med rullatoren sin, for så igjen gå over i taxien som skulle frakte henne den siste biten fra bussholdeplassen og fram til legekontoret.

Denne molbohistorien ble imidlertid «avlyst» etter at Pasientkontoret kom tilbake og slo fast at hun allikevel ikke hadde krav på skyss. Årsaken var at hun bor for nærme legekontoret, nemlig seks kilometer. For å få dekt skyss, må avstanden være minst 10 kilometer. Med andre ord, hadde hun bodd 10 kilometer fra legekontoret, hadde molbohistorien blitt reell og komplett.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Men så dukker en annen historie opp, en historie som for en del nok også vil oppleves som en molbohistorie. Kommunelege John Olav Vinge hevder han forholder seg til regelverket når han nekter Johnsen skyss ut fra helsemessige årsaker. Kommunelegen mener nemlig at 85-åringen er i full stand til å «krabbe» seg de 300 meterne ned en bratt grusveibakke fram til bussholdeplassen, vinter og sommer, og trenger derfor ikke skyss. At hun har en 90 år gammel ektemann som har hatt slag hjemme, og som vil bli alene så å si hele dagen mens kona er på en «dagsreise» med buss, teller heller ikke som argument for at hun skal få skyss. Alle regelverk gir rom for skjønn. At ikke skjønnet i denne saken faller i 85-åringens favør, er vanskelig å forstå.

Historien blir både komisk, men aller mest alvorlig, når kommunelege Vinge i avisa Sør-Trøndelags kommentarfelt på nettavisa beskylder taxinæringa i Lensvik for å være korrupte. «At en drosjesjåfør oppfordrer pasienter til å bytte fastlege for at han skal kunne tjene mer på å kjøre dem til Orkanger, kaller jeg korrupsjon og mener at myndighetene må ta en titt på lovligheten med dette,» skriver Vinge. Korrupsjon er en alvorlig anklage. Korrupsjon er straffbart. Det kan også være straffbart å anklage andre for straffbare forhold uten å kunne dokumentere det.

Det koker med andre ord i Lensvik, og midt oppi alt står ei 85 år gammel dame med rullator, som altså nektes skyss for å komme seg til legen. Nå bør flere, ikke minst kommunelegen, trekke pusten, fokusere litt på impulskontroll, tenke seg litt om og gi litt mer rom for skjønn og sunn fornuft.