Buvik pensjonistforening og Skaun hørselslags tur til Falstadsenteret

Modell av Falstad. Foto: Privat
Monument med navn på mange av ofrene. Foto: Privat
Grav XX er grav nummer 20 med ofrene fra Majavatnsaken. Foto: Privat
Birger Paulsen, Marit Hammer Pedersen, og Audun Johansen ved grav nummer 20, merket XX. Foto: Privat
Monument til minne om de som endte livet sitt ved Retterstedet i Falstadskogen. Foto: Privat
Pensjonistene fra Buvik Pensjonistforening og Skaun Hørsellag studerer Monumentet ved Retterstedet i Falstadskogen. Foto: Privat
Hjelseng gård i Stjørdal. Foto: Privat