For snart to uker siden kunngjorde regjeringen at samfunnet kunne åpne igjen. Vi har gått fra en hverdag preget av til dels strenge restriksjoner til en «normal hverdag med økt beredskap». Vi har sagt farvel til metersregelen, kan koste støvet av dansegolvet, og igjen fylle både egne stuer, teatersaler og utesteder med folk.

Men et par småting tar vi med oss videre, både fordi koronaviruset vil være med oss videre, men også fordi de kanskje kan bidra til å gjøre oss mindre utsatt også for andre smittsomme sykdommer. Vi skal fortsatt hoste i albuen, og vaske hendene. Og vi skal holdes oss heime når vi blir syke.

Rådene virker - og er - både fornuftig og helt naturlig. Kampen mot virus generelt og koronaviruset spesielt har gjort de aller fleste av oss mer bevisste på hvordan smitte sprer seg i samfunnet.

Beskjed om å holde seg heime når man er syk har også gått ut til elevene i videregående skole. Men der er ikke følgene av rådet like umiddelbart enkelt å slutte seg til. Høsten 2016 ble det innført nye - og omdiskuterte - fraværsregler for videregående skole, der elevene må ha legeerklæring for å få godkjent fraværet sitt. Udokumentert fravær kan føre til at elevene ikke får karakterer i et eller flere fag.

Under pandemien innførte regjeringa et midlertidig unntak fra disse fraværsregelene, og egenmelding eller bekreftelse fra foresatte har vært tilstrekkelig for å dokumentere sykefravær. Nå er det imidlertid slutt på dette. Fra 11. oktober må elevene igjen forholde seg til fraværsgrensa og krav om dokumentasjon av fravær. «Dette er krevende dobbeltkommunikasjon», mener Elevorganisasjonen, og viser til at elevene på den ene siden blir bedt om å være hjemme når de blir syke, mens de på den andre siden ikke kan overskride fraværgrensene. Det mens vi går mot høysesong for forkjølelse, influensa og luftveisinfeksjoner.

- Det hadde vært ei god løsning om helsesykepleier hadde kunnet dokumentere sykdom, foreslår ungdomspolitiker Vegard Sem fra Skaun overfor Adresseavisen. Dette mener vi er et godt og konstruktivt innspill i fraværsdebatten. For når fraværsreglene nå er tilbake til normalen, vil det få betydelige konsekvenser for legekontorene rundt om. Det er nemlig legene som får jobben med å ta imot hostende og snufsende ungdom som vil unngå ugyldig fravær.