Jeg ønsker å sette fokus på den nye storkommunens såkalte driftsfordeler. Jeg bor i tidligere Agdenes kommune, og har en datter med familie som vil bosette seg her. Men problemene har stått i kø for å få til det formelle i forhold til Orkland kommune og kjøpet av en kommunal tomt i tidligere Agdenes kommune.

Selve byggetillatelse gikk greit, men det formelle i forhold til selve tomtekjøpet har vært et mareritt. Kontrakt var signert, men ingen visste hvor den var, heller ikke hvilke rutiner de skulle legge seg på i den nye storkommunen, da det har vært forskjellig praksis i de andre.

Byggetillatelse var gitt 10.03.21. I løpet av våren, da byggefirma skulle sette huset i bestilling, viste det seg at tomten ikke var hjemlet over på min datter og samboer. Da startet en lang prosess, som enda ikke er i orden. Telefoner og e-poster til teknisk etat, og det var kun én person som kunne foreta oversendelse av skjøtet. Denne personen svarer ikke på verken e-post eller telefon. Jeg har prøvd å kontakte andre i teknisk etat, men kommer ingen vei.

Nå haster det veldig for å få dette i orden før prisoppgang, så de får bestilt huset. Er det slik den nye storkommunen tar i mot nye innbyggere, så blir det ikke mange som orker denne kampen. Her må Kvernmo se på selve organiseringen og fordelingen av arbeidsoppgaver. Sånn skal det ikke være,