Det betyr noe slikt som at det trengs et helt lite samfunn av mennesker som i fellesskap tar ansvar og danner et godt oppvekstmiljø for et barn. Barn som er en del av et lokalmiljø og deler tid hver dag med naboene sine, mens de går i barnehagen og vokser opp, er heldige. Naboene og lokalmiljøet blir som en stor familie for dem. Jeg mener at Ilhaugen har et slikt fellesskap og det ville være veldig synd for barna å miste dette.

Min erfaring

I forrige periode var jeg valgt inn som representant i Fylkestinget i Trøndelag og ble spesielt opptatt av ungdom og forholdene i videregående skole. Det er godt kjent at altfor mange ungdommer sliter med ensomhet, mobbing, spiseforstyrrelser, rusmidler, og psykisk og fysiske helseutfordringer. I noen tilfeller fører dette til fravær og frafall, med utenforskap og sosiale problemer som langsiktige konsekvenser for både den det gjelder og for samfunnet som helhet.

Som fylkespolitiker ble jeg også kjent med at det forskes mye på disse problemstillingene. Det skrives mange forskjellige rapporter og strategier. Det settes i gang mange forskjellige tiltak som har til hensikt å løse disse utfordringene. Alt dette er bra, men jeg ser hele tiden at det ropes etter mer penger, flere hender og mer ressurser i form av fagpersonell som helsesykepleiere og psykologer for å hjelpe ungdommene våre.

Forebygging begynner i barnehagen

Jeg har imidlertid veldig stor tro på verdien av å forebygge. En av grunnene til at jeg har engasjert meg i kommunepolitikken, hvor også ansvaret for barnehagene ligger, er at det ofte er her mulighetene til aktiv forebygging er store. Lærere og forskere jeg har snakket med sier at det må begynnes med forebygging så tidlig som mulig, allerede i barnehagen.

Natur og miljø

Som grønn politiker med grønt hjerte ønsker jeg at barn blir utrustet med gode verdier rotfestet i omsorg for medmennesker, natur og miljø. Jeg kan nesten ikke tenke meg en plass hvor forholdene ligger bedre til rette for å oppleve og lære om slike verdier enn på Ilhaugen barnehage. Det ville være svært synd for barna om de skulle miste denne nærheten til natur og miljø.

Politikken handler om prioriteringer

Jeg ber innbyggerne og lokalpolitikerne i kommunen vår om å prioritere veldig høyt de minste av oss - våre barn i barnehagene. På lang sikt kan dette lønne seg med stor gevinst både økonomisk og med tanke på forebygging av sosiale problemer. Ikke ta bort hjertet på Ilhaugen – bevar barnehagen!

Margarita Pareja, MDG Foto: Privat