Hun ignorerer folkeavstemningen der kommunens beboere demokratisk bestemte at Surnadal kommune fortsatt skal være en del av sitt gamle fylke Møre og Romsdal!

Nå har vi jo sett at skumil-politikk er blitt opplegget med hennes parti i regjering, sammen med Arbeiderpartiet: Det den forrige politiske ledelsen har fastlagt, blir snudd rundt og sendt tilbake til utgangspunktet. Politikerne i den nye regjeringen gir blaffen i hva dette koster av mannskap, arbeidstid og penger.

Nå vil Margrethe Svinvik ha en merkelig retur til utgangspunktet fra før folkeavstemningen om Surnadals fylkestilhørighet: «Ønsker å stå godt planta i 2 fylker» - står det i overskriften. Det ønsker hun skal manifestere seg også politisk: Medlemskap i regionrådet i Trøndelag. Hun har fått saken så langt at kommunestyret har bedt saksbehandlerapparatet bruke tid og krefter på å lage en sak på det. Hun vil altså at tid, krefter, oppmerksomhet, penger, arbeidstid skal brukes på samarbeid med to fylker. Stort galere kan ikke en politiker se en sak: Ri to hester. Og: politisk bigami koster. Vi har ridd to hester lenge nok her på indre Nordmøre – og det er slitsomt! Hun vil altså ha oss tilbake dit – og det i strid med folkeavstemningen!

Ordføreren i Surnadal og hennes klakkører i kommunestyret, bør stanse saken, før saksbehandlerapparatet går i gang og bruker tid og penger på dette som går imot folkeviljen, manifestert i folkeavstemningen. Som ansvarlige for kommunen må de vise respekt for folkeavstemningen - ikke arbeide mot demokratiet.

Ordførerens oppdrag fra folket i Surnadal – i folkeavstemning, er å gi full gass på samarbeidet med Møre og Romsdal fylke – d.v.s.: sette kraft bak byggingen av Todalsbrua, og støtte at alle tilgjengelige midler går til det nye sykehuset på Hjelset – og det uten at Kristiansund skal sutre seg til en sykehusfilial. For, det er ikke noen selvfølge at det skal bygges et stort moderne sykehus mellom Trondheim og Ålesund – og når det nå bygges, må det bli best mulig. Da kan ikke ordfører og styringsapparat i Surnadal kommune lekke midler til et annet fylke! Vi har lidd i lang tid av denne toveis-retningen med delte løsninger i øst og vest i mange saker, men det blir det slutt på med Todalsbrua. Surnadal ordfører bør derfor bruke sine krefter og midler på å få fart på Todalsbrua – så vi slipper denne øst-vest-delingen i alle saker – ENDELIG!

Ordfører Margrethe Svinvik har ikke forstått sitt oppdrag fra FOLKET! Forklaringen er kanskje at hun har sin opprinnelse fra Mosokna, som alltid har stukket av til Trondheim i alle høve. Løsningen for Mosokna kan være å søke asyl i Andorra (Rindal) og bli kårkailler og kårkjerringer i Trøndelag. Fred være med dem!

Vi venter herved at ordfører og kommunestyre i Surnadal slår retrett, stopper 2-fylke-saken sin og ber folket om unnskyldning for at de ikke respekterer folkeavstemningen – d.v.s. DEMOKRATIET!

Dordi Skuggevik