Det skal jeg forklare i dette innlegget.

Skaun kommune har i mange år satset på å vokse, ved å bygge ut boliger og skoler og barnehager. Nå har det vært en liten pause i utbyggingen, og vi har derfor omkring 100 ledige barnehageplasser fra neste høst. Kommunedirektøren foreslår å legge ned Ilhaugen barnehage, fordi vi da kan slippe leiekostnader, og heller fylle opp de barnehagene som drives i egeneide bygg. Det er helt riktig av kommunedirektøren å legge frem alle mulighetene for oss politikere. Men som politikere skal vi se alle ting i sammenheng, og peke ut en retning for hvordan vi vil kommunen skal se ut i fremtiden.

Jeg ser en god mulighet her. Ledige barnehageplasser passer utmerket, for vi har faktisk flere fortvilte foreldre som mangler plass til sine barn. Det er de som har barn født på ugunstige måneder, og som dermed ikke har rett på plass før neste august.

Det første vi politikere tenker på når vi snakker om å gi flere plass, er ofte hva det koster. Og det er viktig, for vi må jo veie forskjellige formål opp mot hverandre. I dette tilfellet er regnestykket ekstra interessant, for vi får omkring 135 000 kroner i året per ettåring bosatt i kommunen, dersom ettåringen ikke får kontantstøtte. Det betyr at kommunen får mer penger fra staten dersom ettåringer får barnehageplass. Kommunen får samtidig også økte kostnader til lønn i barnehagen. Jeg vet ikke hvordan regnestykket blir til sammen, men jeg har sendt inn dette som et spørsmål til kommunedirektøren, og vi får derfor fasiten om kort tid.

KrF stoler på barnefamiliene. Foreldrene vet selv best hva som passer for dem. Kontantstøtten er et hjertebarn av KrF fordi vi vil at foreldrene skal få velge sin egen hverdag. Men hvor er valgfriheten dersom barnehageplassen ikke tilbys?

Skaun KrF vil ha en kommune med plass til flere typer barnehage, og går derfor inn for å beholde Ilhaugen barnehage. Vi går også inn for å bytte til rullerende opptak til barnehage, for å gi et bedre og mer rettferdig tilbud til barnefamiliene. Dette gjør vi fordi vi liker barn og fordi vi vet at småbarnsforeldre trenger litt mindre stress.